Преведени филми от strangenick :

1. Заглавие: / И в онзи ден убиха щастието (2013)
       Част (епизод): ...e quel giorno uccisero la felicità
2. Заглавие: All Watched Over by Machines of Loving Grace / Закриляни от любящите машини (2011)
       Част (епизод): Part 1 - Love and Power
3. Заглавие: All Watched Over by Machines of Loving Grace / Закриляни от любящите машини (2011)
       Част (епизод): Part 2 - The Use And Abuse Of Vegetational Concepts
4. Заглавие: Babies / Бебета (2010)
       Част (епизод): Babies
5. Заглавие: Born into Brothels
       Част (епизод): Born into Brothels
6. Заглавие: Capitalism hits the fan / Залезът на капитализма (2009)
       Част (епизод): Capitalism hits the fan
7. Заглавие: Catastroika / Катастройка (2012)
       Част (епизод): Catastroika
8. Заглавие: Chasing Ice / Да преследваш леда (2012)
       Част (епизод): Chasing Ice
9. Заглавие: Crude: The Real Price of Oil (2009)
       Част (епизод): Crude: The Real Price of Oil
10. Заглавие: Debtocracy / Дългокрация (2011)
       Част (епизод): Debtocracy
11. Заглавие: Déchets - Le cauchemar du nucléaire / Кошмарът на ядрената енергетика (2009)
       Част (епизод): Déchets - Le cauchemar du nucléaire
12. Заглавие: Earth: The Climate Wars
       Част (епизод): BBC - Earth: The Climate Wars - 3 of 3 - Fight for the Future
13. Заглавие: Encirclement: Neo-Liberalism Ensnares Democracy (2008)
       Част (епизод): Encirclement: Neo-Liberalism Ensnares Democracy
14. Заглавие: Etats-Unis a la conquete de lEst / САЩ: Завладяването на Изтока
       Част (епизод): Etats-Unis a la conquete de lEst
15. Заглавие: Fascism Inc./ Фашизъм ООД (2014)
       Част (епизод): Fascism Inc.
16. Заглавие: FaSinPat - Fábrica Sin Patrón / ФАСИНПАТ - Фабрика без собственик (2004)
       Част (епизод): FaSinPat - Fábrica Sin Patrón
17. Заглавие: Flow For The Love Of Water (2008)
       Част (епизод): Flow For The Love Of Water
18. Заглавие: GASLAND PART II / ГАЗЛАНД-2 (2013)
       Част (епизод): GASLAND PART II
19. Заглавие: Golfland? / Голфланд? (2012)
       Част (епизод): Golfland?
20. Заглавие: Growing Change / Да отгледаш промяната (2012)
       Част (епизод): Growing Change
21. Заглавие: Human / Човек (2015)
       Част (епизод): Part 1
22. Заглавие: Human / Човек (2015)
       Част (епизод): Part 2
23. Заглавие: Human / Човек (2015)
       Част (епизод): Part 3
24. Заглавие: Il Trattato di Lisbona / Лисабонският договор (2009)
       Част (епизод): Il Trattato di Lisbona
25. Заглавие: In fabbrica / Във фабриката (2007)
       Част (епизод): In fabrica
26. Заглавие: Independent Lens - China Blue
       Част (епизод): Independent Lens - China Blue
27. Заглавие: Insieme / Заедно (2013)
       Част (епизод): Insieme
28. Заглавие: Iraq for Sale (2006)
       Част (епизод): Iraq for Sale
29. Заглавие: Killing Us Softly 4 / Убиват ни нежно 4 (2010)
       Част (епизод): Killing Us Softly 4
30. Заглавие: Konstantina Kuneva / Константина Кунева (2009)
       Част (епизод): Константина Кунева
31. Заглавие: Krishnamurti (2001)
       Част (епизод): La scoperta della libertà
32. Заглавие: La Dignidad de los Nadies / Достойнството на нищите (2005)
       Част (епизод): La Dignidad de los Nadies
33. Заглавие: Let us Make Money / Нека правим пари (2008)
       Част (епизод): Let`s Make Money
34. Заглавие: Manufactured Landscapes / Изкуствено създадени пейзажи (2006)
       Част (епизод): Manufactured Landscapes
35. Заглавие: Marxian Economics - An intensive introduction - Richard Wolff / Марксистка икономика - Интензивен увод - Ричард Улф (2009)
       Част (епизод): Session 1
36. Заглавие: Marxian Economics - An intensive introduction - Richard Wolff / Марксистка икономика - Интензивен увод - Ричард Улф (2009)
       Част (епизод): Session 2
37. Заглавие: Memoria del Saqueo / Дневникът на плячкосването (2004)
       Част (епизод): Memoria del Saqueo
38. Заглавие: Mentiras bien pagadas / Добре платени лъжи (2011)
       Част (епизод): Mentiras bien pagadas
39. Заглавие: Merchants of Doubt / Продавачи на съмнения (2014)
       Част (епизод): Merchants of Doubt
40. Заглавие: More Than Honey / Повече от мед (2012)
       Част (епизод): More Than Honey
41. Заглавие: Nucleare / Ядрена енергетика (2010)
       Част (епизод): Nucleare
42. Заглавие: Obsolescencia programada - Comprar, tirar, comprar / Планирано излизане от употреба - Купи, хвърли, купи
       Част (епизод): Obsolescencia programada - Comprar, tirar, comprar
43. Заглавие: Psywar / Психовойна (2010)
       Част (епизод): Psywar
44. Заглавие: Readind Marxs Capital with David Harvey / Прочит на "Капиталът" на Маркс с Дейвид Харви (2010)
       Част (епизод): Епизод 1 - Въведение
45. Заглавие: Readind Marxs Capital with David Harvey / Прочит на "Капиталът" на Маркс с Дейвид Харви (2010)
       Част (епизод): Епизод 2 - Стоката. Процесът на размяна
46. Заглавие: Santa’s Workshop / Работилницата на Дядо Коледа (2004)
       Част (епизод): Santa’s Workshop
47. Заглавие: South of the Border / На юг от границата (2009)
       Част (епизод): South of the Border
48. Заглавие: Standing army / Тайната армия на САЩ (2010)
       Част (епизод): Standing army
49. Заглавие: Terry Jones' Medieval Lives
       Част (епизод): Episode 02 - The Monk
50. Заглавие: The Ascent of Money - Възходът на парите (2008)
       Част (епизод): Episode 01 - Dreams of avarice
51. Заглавие: The Billionaires’ Tea Party / Чаеното парти на милиардерите (2011)
       Част (епизод): The Billionaires’ Tea Party
52. Заглавие: The Brussels Business / Брюкселски бизнес (2012)
       Част (епизод): The Brussels Business
53. Заглавие: The C Word (2016)
       Част (епизод): The C Word
54. Заглавие: The century of the self / Векът на индивида (2002)
       Част (епизод): Episode 01 - Happiness Machines
55. Заглавие: The century of the self / Векът на индивида (2002)
       Част (епизод): Episode 02 - The Engineering of Consent
56. Заглавие: The century of the self / Векът на индивида (2002)
       Част (епизод): Episode 04 - Eight People Sipping Wine
57. Заглавие: The End of Suburbia / Краят на предградията (2004)
       Част (епизод): The End of Suburbia
58. Заглавие: The garden / Градината (2008)
       Част (епизод): The Garden
59. Заглавие: The God Who Wasn't There
       Част (епизод): The God Who Wasn't There
60. Заглавие: The New Rulers of the World / Новите владетели на света (2001)
       Част (епизод): The New Rulers of the World
61. Заглавие: The Revolution Will Not Be Televised / Революцията няма да бъде излъчена (2002)
       Част (епизод): The Revolution Will Not Be Televised
62. Заглавие: The Shock Doctrine / Шоковата доктрина (2009)
       Част (епизод): The Shock Doctrine
63. Заглавие: The Surprising History of Sex and Love/Изненадващата история на секса и любовта (2002)
       Част (епизод): The Surprising History of Sex and Love
64. Заглавие: The Trap: What Happened to Our Dream of Freedom / Клопката (2007)
       Част (епизод): Episode 01 - Fuck you, Buddy
65. Заглавие: The Trap: What Happened to Our Dream of Freedom / Клопката (2007)
       Част (епизод): Episode 02 - The Lonely Robot
66. Заглавие: The Trap: What Happened to Our Dream of Freedom / Клопката (2007)
       Част (епизод): Episode 03 - We Will Force You to be Free
67. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 06 - JFK - To the Brink
68. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 07 - Johnson, Nixon and Vietnam - Reversal of Fortune
69. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 08 - Reagan, Gorbachev and Third World - Rise of the Right
70. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 09 - Bush and Clinton - Squandered Peace - New World Order
71. Заглавие: The War On Democracy (2007)
       Част (епизод): The War On Democracy
72. Заглавие: The War You Dont See / Войната, която не виждаме (2010)
       Част (епизод): The War You Don't See
73. Заглавие: The Yes Men Fix the World (2009)
       Част (епизод): The Yes Men Fix the World
74. Заглавие: This Land is Our Land / Тази земя е нашата земя (2010)
       Част (епизод): This Land is Our Land
75. Заглавие: Tierra sublevada: Oro impuro (2009)
       Част (епизод): Tierra sublevada: Oro impuro
76. Заглавие: Ucraina, le verità nascoste / Украйна, скритите истини (2017)
       Част (епизод): Ucraina, le verità nascoste
77. Заглавие: Unmanned: America`s Drone Wars / Безпилотни: Американските дронови войни (2013)
       Част (епизод): Unmanned: America`s Drone Wars
78. Заглавие: Water Makes Money (2011)
       Част (епизод): Water Makes Money
79. Заглавие: Ways of Seeing / Начин на гледане (1972)
       Част (епизод): Episode 1
80. Заглавие: Ways of Seeing / Начин на гледане (1972)
       Част (епизод): Episode 2
81. Заглавие: Ways of Seeing / Начин на гледане (1972)
       Част (епизод): Episode 3
82. Заглавие: Ways of Seeing / Начин на гледане (1972)
       Част (епизод): Episode 4
83. Заглавие: Why We Fight / Защо воюваме (2005)
       Част (епизод): Why We Fight
84. Заглавие: Workingman`s death / Смъртта на работника (2005)
       Част (епизод): CD 1
85. Заглавие: Workingman`s death / Смъртта на работника (2005)
       Част (епизод): CD 2
86. Заглавие: Катрин Бойл с професор Инграфеа за шистовия газ (2012)
       Част (епизод): Катрин Бойл с професор Инграфеа за шистовия газ
87. Заглавие: Сирийский дневник / Сирийски дневник (2012)
       Част (епизод): Сирийский дневник
88. Заглавие: Ядрената измама / L`inganno nucleare (2009)
       Част (епизод): Ядрената измама