Преведени филми от nyx :

1. Заглавие: Lost Roman Treasure
       Част (епизод): Lost Roman Treasure
2. Заглавие: Mysteries of Modern Asia / Загадките на съвременна Азия (2003)
       Част (епизод): Mysteries of Modern Asia - Part 03