Преведени филми от newage :

1. Заглавие: Down to Earth / До Земята (2017)
       Част (епизод): Down to Earth
2. Заглавие: In Utero / В утробата (2015)
       Част (епизод): In Utero
3. Заглавие: Orgasmic Birth - The Best Kept Secret (2008)
       Част (епизод): Orgasmic Birth - The Best Kept Secret
4. Заглавие: Piecing It All Together
       Част (епизод): Episode 01 - The Biology of Perception (Bruce Lipton)
5. Заглавие: Psychedelica / Психеделика (2018)
       Част (епизод): Episode 01: Psychedelics and Consciousness
6. Заглавие: Psychedelica / Психеделика (2018)
       Част (епизод): Episode 02: Shamanic Root
7. Заглавие: Samadhi Movie - Part 1 - Maya the Illusion of the Self (2017)
       Част (епизод): Samadhi - Maya the Illusion of the Self
8. Заглавие: Terence McKenna - Sacred Plants as Guides / Свещените растения като водачи ()
       Част (епизод): Част 1
9. Заглавие: Terence McKenna - Sacred Plants as Guides / Свещените растения като водачи ()
       Част (епизод): Част 2
10. Заглавие: Terence McKenna - Sacred Plants as Guides / Свещените растения като водачи ()
       Част (епизод): Част 3
11. Заглавие: The Indigo Evolution
       Част (епизод): The Indigo Evolution
12. Заглавие: What Babies Want / Какво желаят бебетата (2004)
       Част (епизод): What Babies Want