Преведени филми от Tenere и Dakota :

1. Заглавие: Angels and Demons Revealed / Разкритите ангели и демони (2004)
       Част (епизод): Angels and Demons Revealed