Преведени филми от Lighthammer :

1. Заглавие: 13th / 13-тата поправка (2016)
       Част (епизод): 13th
2. Заглавие: 2012 - Return to Camelot / 2012 - Завръщане в Камелот (2009)
       Част (епизод): 2012 - Return to Camelot
3. Заглавие: Andreas Kalcker - Forbidden Health (MMS conference) / Андреас Калкер - Забраненото здраве (конференция за ММС) (2012)
       Част (епизод): Andreas Kalcker - Forbidden Health
4. Заглавие: Apartheid Did Not Die / Апартейдът не умря (1998)
       Част (епизод): Apartheid Did Not Die
5. Заглавие: Battle of the Atlantic
       Част (епизод): Episode 01 - Grey Wolves
6. Заглавие: Battle of the Atlantic
       Част (епизод): Episode 02 - Keeping Secrets
7. Заглавие: Battle of the Atlantic
       Част (епизод): Episode 03 - The Hunted
8. Заглавие: Carl Sagan on Climate as an Emerging Issue/Карл Сейгън за климата (1990)
       Част (епизод): Carl Sagan on Climate as an Emerging Issue
9. Заглавие: Charlottesville Race and Terror / Шарлътсвил: Раса и терор (2017)
       Част (епизод): Charlottesville Race and Terror
10. Заглавие: Citizеnfour / Гражданин Четири (2014)
       Част (епизод): Citizenfour
11. Заглавие: Conquerors: Napoleon Bonaparte
       Част (епизод): Conquerors: Napoleon Bonaparte
12. Заглавие: David Wilcock - The 2012 Enigma / Дейвид Уилкок - Загадката 2012 (2008)
       Част (епизод): The 2012 Enigma
13. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2016)
       Част (епизод): юли 2016
14. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2016)
       Част (епизод): август 2016
15. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2016)
       Част (епизод): септември 2016
16. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2016)
       Част (епизод): октомври 2016
17. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2016)
       Част (епизод): ноември 2016
18. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2016)
       Част (епизод): декември 2016
19. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): януари 2017
20. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): февруари 2017
21. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): март 2017
22. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): април 2017
23. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): май 2017
24. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): юли 2017
25. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): август 2017
26. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): септември 2017
27. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): октомври 2017
28. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): ноември 2017
29. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2017)
       Част (епизод): декември 2017
30. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2018)
       Част (епизод): септември-II 2018
31. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2018)
       Част (епизод): януари 2018
32. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2018)
       Част (епизод): март 2018
33. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2018)
       Част (епизод): май 2018 - Маркс
34. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2018)
       Част (епизод): юли 2018 - Тръмп
35. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2018)
       Част (епизод): юли-II 2018
36. Заглавие: Economic Update with Richard Wolff / Икономически преглед с Ричард Улф (2018)
       Част (епизод): септември-I 2018
37. Заглавие: Elizabeth (David Starkey's)
       Част (епизод): Episode 03 - Heart of a King
38. Заглавие: Elizabeth (David Starkey's)
       Част (епизод): Episode 04 - Gloriana
39. Заглавие: Empire Files: What the Russian Revolution Proved Possible / Имперски досиета – Какво постигна Руската революция (2017)
       Част (епизод): What the Russian Revolution Proved Possible
40. Заглавие: EU for U / Европейски съюз за Украйна (2016)
       Част (епизод): EU for U
41. Заглавие: Euromania / Евромания (2014)
       Част (епизод): Euromania
42. Заглавие: Golden gamble / Златен хазарт (2017)
       Част (епизод): Golden Gamble
43. Заглавие: Hikikomori Loveless / Хикикомори: Необичани (2018)
       Част (епизод): Hikikomori Loveless
44. Заглавие: How Capitalism is Killing Itself / Как капитализмът се самоубива (2016)
       Част (епизод): How Capitalism is Killing Itself
45. Заглавие: Jim Humble - The Story behind MMS / Джим Хъмбъл - Историята зад Чудотворния минерален разтвор (2008)
       Част (епизод): Jim Humble - The Story behind MMS
46. Заглавие: Jim Humble - The Story behind MMS / Джим Хъмбъл - Историята зад Чудотворния минерален разтвор (2008)
       Част (епизод): Meet Me In Niamey - A Jim Humble Adventure
47. Заглавие: Jim Humble - The Story behind MMS / Джим Хъмбъл - Историята зад Чудотворния минерален разтвор (2008)
       Част (епизод): Project Camelot interviews Jim Humble
48. Заглавие: Klaus Dona - The Hidden History of the Human Race
       Част (епизод): Klaus Dona - The Hidden History of the Human Race
49. Заглавие: Machines / Машини (2016)
       Част (епизод): Machines
50. Заглавие: Marxian Class Analysis / Класов анализ на Маркс (2010)
       Част (епизод): Session 02
51. Заглавие: Marxian Class Analysis / Класов анализ на Маркс (2010)
       Част (епизод): Session 03
52. Заглавие: Marxian Class Analysis / Класов анализ на Маркс (2010)
       Част (епизод): Session 04
53. Заглавие: Marxian Class Analysis / Класов анализ на Маркс (2010)
       Част (епизод): Session 05
54. Заглавие: Marxian Economics - An intensive introduction - Richard Wolff / Марксистка икономика - Интензивен увод - Ричард Улф (2009)
       Част (епизод): Session 3
55. Заглавие: Marxian Economics - An intensive introduction - Richard Wolff / Марксистка икономика - Интензивен увод - Ричард Улф (2009)
       Част (епизод): Session 4
56. Заглавие: Napoleon
       Част (епизод): Episode 01 - To Destiny
57. Заглавие: Napoleon
       Част (епизод): Episode 02 - Mastering Luck
58. Заглавие: Napoleon
       Част (епизод): Episode 03 - Summit of Greatness
59. Заглавие: Napoleon
       Част (епизод): Episode 04 - The End
60. Заглавие: Occupying Our Future: Solutions to Capitalist Crisis (2012)
       Част (епизод): Occupying Our Future: Solutions to Capitalist Crisis
61. Заглавие: Palestine Is Still the Issue / Палестина все още е проблем (2002)
       Част (епизод): Palestine Is Still the Issue
62. Заглавие: Pearl Harbor: Legacy of Attack
       Част (епизод): Pearl Harbor: Legacy of Attack - Part 01
63. Заглавие: Pearl Harbor: Legacy of Attack
       Част (епизод): Pearl Harbor: Legacy of Attack - Part 02
64. Заглавие: Psychics
       Част (епизод): Unsolved Mysteries: Psychics - Part 01
65. Заглавие: Remembrance / Памет (2018)
       Част (епизод): Remembrance
66. Заглавие: Requiem for the American Dream / Реквием за американската мечта (2015)
       Част (епизод): Requiem for the American Dream
67. Заглавие: Revolution: 100 years young / Революцията – стогодишна девойка (2017)
       Част (епизод): Revolution: 100 years young
68. Заглавие: Richard Wolff - Advanced and Applied Marxian Economics Intensive Course
       Част (епизод): Session 1
69. Заглавие: Richard Wolff - Advanced and Applied Marxian Economics Intensive Course
       Част (епизод): Session 2
70. Заглавие: Richard Wolff - Advanced and Applied Marxian Economics Intensive Course
       Част (епизод): Session 3
71. Заглавие: Richard Wolff - Advanced and Applied Marxian Economics Intensive Course
       Част (епизод): Session 4
72. Заглавие: Richard Wolff mix (2018)
       Част (епизод): Personal Story
73. Заглавие: Spirit Space / Духовен свят (2008)
       Част (епизод): Spirit Space
74. Заглавие: The Ascent of Money - Възходът на парите (2008)
       Част (епизод): Episode 02 - Human bondage
75. Заглавие: The Ascent of Money - Възходът на парите (2008)
       Част (епизод): Episode 03 - Blowing bubbles
76. Заглавие: The Ascent of Money - Възходът на парите (2008)
       Част (епизод): Episode 05 - Safe as houses
77. Заглавие: The Ascent of Money - Възходът на парите (2008)
       Част (епизод): Episode 06 - Chimerica
78. Заглавие: The Business of Being Born / Бизнесът да се родиш (2008)
       Част (епизод): The Business of Being Born
79. Заглавие: The Civil War / Американската ражданска война (1990)
       Част (епизод): Episode 1: The Cause (1861)
80. Заглавие: The Coming War on China / Предстоящата война срещу Китай (2016)
       Част (епизод): The Coming War on China
81. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 01 - To Arms 1914
82. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 02 - Under The Eagle 1914 to 1915
83. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 03 - Global.War.1914.to.1916
84. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 04 - Jihad 1914 to 1916
85. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 05 - Shackled to a Corpse 1914 to 1916
86. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 06 - Breaking the Deadlock 1915 to 1917
87. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 07 - Blockade 1916 to 1917
88. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 08 - Revolution 1917
89. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 09 - Germany's Last Gamble 1918
90. Заглавие: The First World War / Първата световна война (2003)
       Част (епизод): Episode 10 - War Without End
91. Заглавие: The Marketing of Madness: Are We all Insane? / Маркетинг на лудостта: Всички ли сме полудели? (2010)
       Част (епизод): The Marketing of Madness
92. Заглавие: The Nazis: A Warning from History (1997)
       Част (епизод): The Nazis: A Warning from History - Part 01
93. Заглавие: The Nazis: A Warning from History (1997)
       Част (епизод): The Nazis: A Warning from History - Part 02
94. Заглавие: The Nazis: A Warning from History (1997)
       Част (епизод): The Nazis: A Warning from History - Part 03
95. Заглавие: The Nazis: A Warning from History (1997)
       Част (епизод): The Nazis: A Warning from History - Part 04
96. Заглавие: The Nazis: A Warning from History (1997)
       Част (епизод): The Nazis: A Warning from History - Part 05
97. Заглавие: The Nazis: A Warning from History (1997)
       Част (епизод): The Nazis: A Warning from History - Part 06
98. Заглавие: The Putin Interviews / Интервюта с Путин (2017)
       Част (епизод): Episode 1
99. Заглавие: The Putin Interviews / Интервюта с Путин (2017)
       Част (епизод): Episode 2
100. Заглавие: The Putin Interviews / Интервюта с Путин (2017)
       Част (епизод): Episode 3
101. Заглавие: The Putin Interviews / Интервюта с Путин (2017)
       Част (епизод): Episode 4
102. Заглавие: The Revolution Business (2011)
       Част (епизод): The Revolution Business
103. Заглавие: The Road to War
       Част (епизод): Episode 01 - The Road to War
104. Заглавие: The Road to War
       Част (епизод): Episode 02 - The Road to War
105. Заглавие: The Road to War
       Част (епизод): Episode 03 - The Road to War
106. Заглавие: The Road to War
       Част (епизод): Episode 04 - The Road to War
107. Заглавие: The Secret World of US Election / Тайният свят на американските избори (2016)
       Част (епизод): The Secret World of US Election
108. Заглавие: The Source Field Investigations / Изследвания върху полето на източника (2011)
       Част (епизод): The Source Field Investigations
109. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Prequel A
110. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Prequel B
111. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 01 - World War II
112. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 02 - Roosevelt, Truman and Wallace
113. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 03 - The Bomb
114. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 04 - The Cold War 1945 - 1950
115. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 05 - The 50s-Eisenhower, the Bomb and the Third World
116. Заглавие: The Untold History of the United States / Неразказаната история на САЩ (2012)
       Част (епизод): Episode 10 - Bush and Obama - Age of Terror
117. Заглавие: The War That Made America (2006)
       Част (епизод): Part 1
118. Заглавие: The War That Made America (2006)
       Част (епизод): Part 2
119. Заглавие: The War That Made America (2006)
       Част (епизод): Part 3
120. Заглавие: The War That Made America (2006)
       Част (епизод): Part 4
121. Заглавие: The Weight of Chains (2010)
       Част (епизод): The Weight of Chains
122. Заглавие: The Weight of Chains 2 / Тежестта на оковите – 2 (2014)
       Част (епизод): The Weight of Chains 2
123. Заглавие: The Wobblies / Уоблитата (1979)
       Част (епизод): The Wobblies
124. Заглавие: Tough Guise: Violence, Media and the Crisis in Masculinity / Тежкари: Извращаващи медии и криза в мъжествеността (1999)
       Част (епизод): Tough Guise: Violence, Media and the Crisis in Masculinity
125. Заглавие: War and Civilization - Blood and Iron
       Част (епизод): War and Civilization - Blood and Iron
126. Заглавие: War of the Century
       Част (епизод): Episode 01 - War of the Century
127. Заглавие: War of the Century
       Част (епизод): Episode 02 - War of the Century
128. Заглавие: War of the Century
       Част (епизод): Episode 03 - War of the Century
129. Заглавие: War of the Century
       Част (епизод): Episode 04 - War of the Century
130. Заглавие: Where to Invade Next / Кого да нападнем сега (2015)
       Част (епизод): Where to Invade Next