Преведени филми от Юлия Николова и Иван Коларов :

1. Заглавие: The Human Face
       Част (епизод): Episode 04 - Fame