Преведени филми от Теодора Пенева :

1. Заглавие: Earthflight / Полет над земята (2012)
       Част (епизод): Episode 03 - Europe
2. Заглавие: Human Planet / Планетата на човека (2011)
       Част (епизод): Episode 05 - Mountains
3. Заглавие: Human Planet / Планетата на човека (2011)
       Част (епизод): Episode 06 - Grasslands
4. Заглавие: Human Planet / Планетата на човека (2011)
       Част (епизод): Episode 07 - Rivers
5. Заглавие: Human Planet / Планетата на човека (2011)
       Част (епизод): Episode 08 - Cities