Преведени филми от С. Недков :

1. Заглавие: Ring of Power: Empire of the City (2007)
       Част (епизод): Part 1