Преведени филми от Светла Благоева :

1. Заглавие: The Game Changers / Промяна на играта (2018)
       Част (епизод): The Game Changers