Преведени филми от Кристиана Любенова и Десислава Тончева :

1. Заглавие: The Story of Ireland / Историята на Ирландия (2011)
       Част (епизод): Episode 02 - Age of Conquest