Преведени филми от Златко Костадинов :

1. Заглавие: No Volveran - The Venezuelan Revolution Now / Те няма да се върнат - Венецуелската революция сега (2007)
       Част (епизод): No Volverаn - The Venezuelan Revolution Now