Преведени филми от Ева :

1. Заглавие: DMT - The Spirit Molecule / ДМТ - Молекулата на духа (2010)
       Част (епизод): The Spirit Molecule
2. Заглавие: Into Great Silence / Сред великата тишина (2005)
       Част (епизод): Part I
3. Заглавие: Into Great Silence / Сред великата тишина (2005)
       Част (епизод): Part II