Преведени филми от Боряна Георгиева :

1. Заглавие: Capitalisme / Капитализъм (2014)
       Част (епизод): Епизод 4 - А ако Маркс е бил прав?