Преведени филми от Боряна Богданова :

1. Заглавие: Kingdom of Plants / Растително царство (2012)
       Част (епизод): Episode 01 - Life in the Wet Zone
2. Заглавие: Kingdom of Plants / Растително царство (2012)
       Част (епизод): Episode 02 - Solving the Secrets
3. Заглавие: Kingdom of Plants / Растително царство (2012)
       Част (епизод): Episode 03 - Survival