Преведени филми от Араш Фукарата :

1. Заглавие: Merchants of Doubt / Продавачи на съмнения (2014)
       Част (епизод): Наоми Орескес: Представяне на книгата