Преведени филми от Анархо Съпротива :

1. Заглавие: The Yes Men (2003)
       Част (епизод): The Yes Men