ЗА НАС


kolibka.com е отворен проект, целта на който е да предоставя на българското общество свободен достъп до знания, чрез превеждане на научно-популярни филми на български език. Публикуваните материали могат да бъдат използвани само за учебни, научни или образователни цели. Участниците в проекта не получават финансово възнаграждение за труда си и не е предвиден механизъм за това. Всеки желаещ сам решава кога и по какъв начин да се включи в това начинание.